Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken, kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld kunnen de werksfeer beïnvloeden met verregaande gevolgen. In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht is om ‘beleid te voeren ter voorkoming van de psychosociale arbeidsbelasting (psa)’. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar een onderdeel van.

De vertrouwenspersoon zorgt voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers met klachten op psa-gebied. Verder analyseert en adviseert de vertrouwenspersoon voorvallen, eventueel met verwijzing naar professionele hulpverleners.  Een goed psa-beleid zorgt voor een sociaal veilige en aangename werksfeer binnen de organisatie, met een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers tot het voeren van beleid rond integriteit. De bedoeling van de wet is om de voorwaarden rondom het melden van maatschappelijke misstanden binnen een organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De organisatie moet onder andere zorgen voor een veilig meldklimaat. Misstanden kunnen veel schade voor de organisatie en medewerkers veroorzaken. Een externe vertrouwenspersoon kan helpen dit te voorkomen.

‘Vertrouwen is de basis van alles wat wij doen’

Werkwijze

Als extern vertrouwenspersoon ben ik inzetbaar bij ongewenste omgangsvormen en vraagstukken omtrent integriteit. Voordat we gaan samenwerken is het belangrijk om afspraken te maken. Hoe weten medewerkers waar ze terecht kunnen om een klacht of melding te doen? Hoe garanderen we dat medewerkers veilig en anoniem een melding kunnen doen? Op welke wijze wordt aandacht besteed aan onderwerpen als pesten of discriminatie? Is er een meldcode en wat is het beleid rondom PSA? Een goede intake is mede bepalend voor een goede samenwerking. Als vertrouwenspersoon sta ik garant voor een veilig en doortastend meldklimaat. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanbod

Onmisbaar voor een succesvolle inzet van de vertrouwenspersoon is een gedegen visie en beleid omtrent ongewenste omgangsvormen en integriteit. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie waarbij de vertrouwenspersoon een belangrijke schakel is. Samenwerken met Pit & Co garandeert een advieswaardige gesprekspartner met oog voor mens en middelen. Als extern vertrouwenspersoon ben ik gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersoon zodat de kennis up-to-date is en kwaliteit gewaarborgd. Twijfel je tussen een interne of externe vertrouwenspersoon? Lees er meer over in dit blog.

Pit & Co

Postadres:
Parkstraat 8
6436 EL Amstenrade

MIJN-werk Heerlen II
Ruys de Beerenbroucklaan 29
6417 CC Heerlen